Algemene voorwaarden

LionsHome.nl - hierna "LionsHome" - wordt geëxploiteerd door LionsHome GmbH (beperkte aansprakelijkheid). De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik en de werking van LionsHome.1. Product zoeken
LionsHome biedt de gebruikers van deze pagina gratis product presentaties over verschillende onderwerpen en een gratis zoekfunctie om producten van onze aangesloten winkels te vinden. De product index wordt aangemaakt door geautomatiseerde methoden en is niet onderworpen aan redactionele controle van LionsHome.

LionsHome zelf is niet een handelaar of verkoper van goederen. Product informatie die beschikbaar is gesteld op deze website is geen aanbod van LionsHome. Door gebruik te maken van dit aanbod worden er geen contractuele verplichtingen met betrekking tot de producten gesteld door LionsHome. In het bijzonder, er worden geen verkoop contracten afgesloten met LionsHome. LionsHome leidt de gebruiker naar de aanbod site van de verkoper. Het is aan de gebruiker om de relevante informatie die nodig is voor het sluiten van het contract en de geldigheid met de bijbehorende dealers te onderzoeken.

2.Zoekresultaten / product informatie
De inhoud en opstelling van de resultaten van de zoekmachines worden geregistreerd en samengesteld door geautomatiseerde methoden. LionsHome streeft ernaar om deze informatie zo actueel mogelijk te houden. Om technische redenen is een update in real time is niet mogelijk. Prijzen, verzendkosten en/of aanbieding informatie kan veranderen en kan eventueel zijn verhoogd.

Het definiëren van de sorteervolgorde is uitsluitend naar het oordeel van LionsHome. Het sorteren van de resultaten kan optreden aan de hand van de verschillende sorteer- en kwaliteit factoren en kan mogelijk worden beïnvloed door betaalde provisies door verkopers. LionsHome aanvaardt geen aansprakelijkheid of garantie voor de kwaliteit en nauwkeurigheid van het sorteren van zoekresultaten.

De inhoud en prijzen in de LionsHome zoekresultaten zijn aangeleverd door derden. LionsHome heeft geen invloed op deze inhoud en beoordeelt deze niet.

LionsHome aanvaardt geen aansprakelijkheid, garantie of andere verantwoordelijkheid voor de juistheid, volledigheid of geldigheid of andere eigenschappen van de inhoud. In het bijzonder, er wordt geen enkele garantie gegeven dat de producten daadwerkelijk verworven kunnen worden met de voorwaarden weergegeven in de zoekopdracht.

Aansprakelijkheidsclaims tegen LionsHome gebaseerd op materiële of immateriële schade veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de geleverde informatie of door het gebruik van foutieve of onvolledige informatie zijn uitgesloten, mits er geen opzet of grove nalatigheid is aan de kant van LionsHome..

Alle merken en handelsmerken genoemd en mogelijk beschermd door derden vallen onder het merkenrecht en het eigendomsrecht van de copyright bezitter.

3. Gebruiksrecht
De informatie en aanbiedingen geadverteerd op LionsHome is uitsluitend persoonlijke informatie. Een (elektronische) opslag of verdere verwerking van die inhoud is niet toegestaan. In het bijzonder is het ook niet toegestaan om geautomatiseerde verzoeken van dit systeem te genereren.

4. Aansprakelijkheid
LionsHome aanvaardt geen enkele garantie voor de functie, kwaliteit, betrouwbaarheid of zoeksnelheid van de service. LionsHome behoudt zich het recht om zonder opgaaf van redenen of voorafgaande kennisgeving, de operatie te staken of de dienst te wijzigen, om individuele gebruikers van het gebruik van de dienst uit te sluiten.

Schadeclaims door de gebruiker zijn uitgesloten tenzij specifiek anders vermeld hieronder. Dit geldt ook voor de wettelijke vertegenwoordigers en agenten van LionsHome.

Uitgesloten van de aansprakelijkheid disclaimer zijn aansprakelijkheidsclaims voor schade als gevolg van letsel aan het leven, ledematen, gezondheid and claims voor schade om contractbreuk. Materiële contractuele verplichtingen zijn die waarvan de uitvoering noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doelstelling van het contract. Ook uitgesloten van de aansprakelijkheid disclaimer zijn aansprakelijkheid voor schade op basis van een opzet of grove nalatig plichtsverzuim door LionsHome, hun wettelijke vertegenwoordigers of agenten. Bepalingen van de Product Liability Act blijven onaangetast.

4.1 Links naar andere website and inhoud van derden
LionsHome heeft geen invloed op het design, de kwaliteit of de inhoud van gelinkte aanbiedingen en internet pagina's en draagt daardoor geen aansprakelijkheid, garantie of waarborg of andere verantwoordelijkheden voor zulke aanbiedingen.

LionsHome draagt geen aansprakelijkheid, garantie of waarborg of andere verantwoordelijkheden voor de de juistheid, volledigheid, wijzigingen of andere eigenschappen van de inhoud van derden (bijv. productinformatie of prijzen).

5. Beleid inzake gegevensbescherming
Het beschermen van privacy is erg belangrijk voor ons. Tijdens gebruik van deze site wordt statistische informatie geanonimiseerd (bijv. pageviews, klikken op producten). Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de optimalisatie en verbetering van onze website. IP adressen worden zover mogelijk geanonimiseerd.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ( "Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en analyseren uw gebruik van de website. De informatie gegenereerd door de cookie over uw gebruik van deze website is meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. In het geval van de activering van de IP-anonimisering op deze website, zal uw IP-adres van Google worden afgekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de European Economic Area. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden overgebracht en daar afgekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit en het verstrekken van de website en internet gerelateerde diensten aan de website operator. Het is duidelijk dat als onderdeel van Google Analytics uw IP-adres kan niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser; maar we wijzen u erop dat u eventueel niet alle features van de website in hun volle omvang zal kunnen gebruiken. U kunt ook voorkomen dat de gegevens die door cookies en met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en het verwerken van deze gegevens door Google, door het downloaden en installeren van de browser plug-in, beschikbaar via de volgende link [http: //tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de].

6. Slotbepalingen
Het Duitse recht is uitsluitend de wettelijke basis, de CISG is niet van toepassing.

Gebruikers kunnen rechten en plichten niet overdragen onder dit contract.

Indien de provider de algemene voorwaarden wijzigt, heeft de gebruiker één maand de tijd om bezwaar te maken na de kennisgeving van de aanpassingen.

Als de gebruiker tijdig bezwaar maakt, heeft LionsHome recht op buitengewone opzeggen van de contractuele relatie zonder voorafgaande kennisgeving. Opgemerkt dient te worden dat het recht op beroep en de wijziging in de algemene voorwaarden die gelden aan het begin van de maand volgend op het verlopen termijn geldig zijn als de gebruiker geen bezwaar heeft gemaakt binnen het gestelde termijn. In alle gevallen van afwijking van de gebruiksvoorwaarden in Engels taal, zal de Engels versie prevaleren.

Laatste aanpassing: 14.05.2014